İmar Planı ve Kentsel Dönüşüm Planı Danışmanlığı

İmar Planı ve Kentsel Dönüşüm Planı Danışmanlığı

Arsanızın imar durumunu değerlendirerek sığacak olan inşaat alanına göre bir ön çalışma yaparız. Oluşturacağımız taslak sizin beğeninize göre şekillenir.